Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser

Databehandling

Redskab: samtykkeerklæring

Dette redskab indeholder en samtykkeerklæring til indhentning og videregivelse af personoplysninger. I forbindelse med indhentning af leasing tilbud til kunden

Hvad er formålet?

For at, vi hos Nemlease kan give en/et pris/tilbud på et billån / forsikring. Så skal vi bruge nogen personlige oplysninger som vi bruger til at sende til vores Bank
Santander Consumer Bank https://www.santanderconsumer.dk/
bilfinansiering

( Santander Consumer Bank Stamholmen 147, 6. 2650 Hvidovre - Receptionen Stamholmen 149, 5. 2650 Hvidovre) og al Finans http://www.alfinans.dk/billaan/ (AL Finans A/S, Sluseholmen 2, 2450 København SV) For så at kunne give kunden et tilbud
Formålet med redskabet, er derfor at give kunden en nøjagtig pris på et tilbud, til et financeringslån hos os Nemlease.dk. oplyst grundlag at give samtykke til, at der må sendes oplysninger til banken for at indhente tilbud på financering af lån

Hvem skal bruge det?

Redskabet bruges til at give kunden en nøjagtig pris ud fra de personlige oplysninger vi få. Så gives der et financering tilbud til kunden gennem vores Bank Santander Consumer Bank https://www.santanderconsumer.dk/
bilfinansiering
( Santander Consumer Bank Stamholmen 147, 6. 2650 Hvidovre - Receptionen Stamholmen 149, 5. 2650 Hvidovre) al Finans http://www.alfinans.dk/billaan/ (AL Finans A/S, Sluseholmen 2, 2450 København SV)

Hvem er modtager af mit data.?

Det er vores bank der yder lån til vores kunder Santander Consumer Bank https://www.santanderconsumer.dk/
bilfinansiering
( Santander Consumer Bank Stamholmen 147, 6. 2650 Hvidovre - Receptionen Stamholmen 149, 5. 2650 Hvidovre) og al Finans http://www.alfinans.dk/billaan/ (AL Finans A/S, Sluseholmen 2, 2450 København SV)

Hvornår bruges det?

Det indhentet samtykke, bruges i forbindelse med indhentning af tilbud fra banken når vi bruger de personlige oplysninger så sendes de til banken gennem deres låne system

Videre gives min oplysninger til en Tredjemand.?

Nej de data vi får gennem vores krypteret online ansøgning gives ikke videre til en tredjemand eller anden virksomhed, institut eller institution af nogen form. De bruges udlukket til ansøgning hos vores to nævnte banker vi yder lån til kunden gennem Videregivelse til de to nævnte banker. Santander Consumer Bank https://www.santanderconsumer.dk/
bilfinansiering
( Santander Consumer Bank Stamholmen 147, 6. 2650 Hvidovre - Receptionen Stamholmen 149, 5. 2650 Hvidovre) og al Finans http://www.alfinans.dk/billaan/ (AL Finans A/S, Sluseholmen 2, 2450 København SV)

Hvordan bruges det?

Det bruges ved at kunden udfylder vores ansøgningsskema på vores hjemmeside under Online Ansøgning (http:www.Nemlease.dk/ansogning.html) så bliver de indtastet oplysninger samt filer krypteret fra kundens computer og sendt til vores krypteret mail system hvor oplysningerne bliver brugt til at sende en ansøgning til vores bank (Santander Consumer Bank https://www.santanderconsumer.dk/
bilfinansiering
( Santander Consumer Bank Stamholmen 147, 6. 2650 Hvidovre - Receptionen Stamholmen 149, 5. 2650 Hvidovre) eller al Finans http://www.alfinans.dk/billaan/ (AL Finans A/S, Sluseholmen 2, 2450 København SV) for at indhente tilbud til kunden efter de modtaget oplysninger er modtaget ville vi kunne sende et nøjagtigt tilbud til kunde på grundlag af de oplyste oplysninger der sendes til banken.

Rette til at tilbagekalde et samtykke

Du kan til en hver tid tilbagekalde dit samtykke dette kan ske ved at kontakt os på
Telefon: +45 52190942
Tlf.: +45 52 19 09 42
Mail: info@Nemlease.dk
Adresse: Lunavej 1E 8700 Horsens

Hvor længe har i mit data.?

Nemlease.dk opbevare dit data i vores krypteret system max 24timer fra indsendelse af vores online ansøgning. Kunden ville få en mail med bekræftelse på at vi har slettet deres persondata (i tilfælde af vi får en ansøgning uden aftale på en fredag kan persondata være gemt på i vores system op til 72 timer inde de bliver slettet grundet weekend )
Nemlease.dk, Lunavej 1E, 8700 Horsens, er dataansvarlig. Som Forretning har vi tavshedspligt. Vores databehandlere er: Bildsøe Tech, Sønderbrogade 119 1th 8700 Horsens. Vores databehandlere har tavshedspligt. Modtagerne af oplysningerne har samme tavshedspligt. Modtagerne er: Lars Skovgaard & Gitte Pagh. Jeg bekræfter ved at godkende Nemleas.dk`s vilkår og betingelser på denne erklæring, at: Jeg er indforstået med, at de nævnte databehandlere registrerer og behandler personoplysninger om mig i forbindelse med behandlingen, gennemførelsen, kontrollen, evalueringen at min oplysninger så de kan indhent tilbud fra banken. Jeg er oplyst om, at jeg kan klage over behandling af personoplysninger hos Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: Tlf.: +45 33 19 32 00, eller via email: dt@datatilsynet.dk. Jeg er indforstået med, at det er frivilligt at godkende vilkår og betingelser på denne samtykkeerklæring. Hvis jeg ikke godkender vilkår og betingelser på denne erklæringen så kan jeg ikke få en nøjagtigt pris på tilbud fra nemlease.dk , så kan Jeg til enhver tid tilbagekalde mit samtykke.

Jeg er bekendt med, at persondataloven giver mig følgende rettigheder:

• Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§§ 28 og 29).
• Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31).
• Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35).
• Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37).

Jeg er bekendt med, at jeg kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk .
facebook Instagram
2019 © Nemlease.dk